Forside

kontakt@ByDanmark.net      -      2093 8485

Tip en ven

Kontakt os

ByDanmark.net © 2012

om ByDanmark.net

BY
NETVÆRK
DANMARK
Home Back

Mennesker i netværk = byer i netværk

Om ByDanmark.net

 

Baggrunden

Bydanmark.net er åbnet som selvstændigt kreativt visionsudviklingsdomæne i januar 2011 af udvikler Lars Berg Møller, Aalborg.

 

Formålet

Hensigten med initiativet er at skabe rammerne for medejerskab og indflydelse fra deltagerne, på den kreative og strategiske forvandlingsproces i retningen af helhedsyn og bynetværk som er sat igang på by- og infrastruktur-tænkningen Danmark.

 

Visionen

At skabe bredt geografisk ejerskab til en udviklingsmodel for by- og infrastruktur der betragter Danmark incl Skåne og Schleswig som en samlet udviklingshelhed baseret på alle de geografiske områders unika og bytalent.

 

Missionen

Skabe dialog om national helhedsvision gennem knytning af nyt fagligt/personligt netværk på tværs af internt geografisk tilhørsforhold

Skabe diskussion og interesse for de enkelte egnes National unika og bidrag til bynetværksstrukturen

Skabe sammenhæng mellem de store enkeltvisioner for infrastruktur og den samlede byudviklingsmodel i en samlet udviklingsvision.  

 

Værdigrundlaget

Nationalt Bytalent er geografisk fordelt og kan ikke flyttes

Unika, Kreativitet og Helhed erstatter konkurrence, Center     og udkantssyn

Lille geografi og befolkning = mental forandringspotentiale Bynetværk Danmark er globalt potentiale

Nationer er grupper af mennesker og udvikles ligesom

   Mennesker

 

DK Nordicae Europe Bystruktur Infrastruktur Foredrag Kontakt Deltag

Lars Berg Møller

Linkedin-profil for Lars

Baggrunden

Visionerne hviler på en 3 årig udvikling af en længere sammenhængende række udviklingsbilleder i hele Danmark og Norden. Udviklingsbillederne har dannet grundlag for møder og diskussion med løbende udvikling af perspektivet, med over 150 væsentlige personligheder indenfor politik, udvikling, by- og infrastruktur, planlægning og erhvervsliv - i hele Danmark og Skåne/Sverige samt Schleswig.

Selvstændig udvikler

De grundlæggende visioner med henblik på nationalt ejerskab og vækst er skabt og privat financieret i regi af den selvstændige virksomhedsidentitet ”Arketypen” der består af Lars Berg Møller.

www.arketypen

Et kreativt strategisk udviklingsnetværk -

              ikke en organisation

 

Visionen om en sammenfattende geografisk udviklingsvision for Danmark med et bredt ejerskab er ikke formuleret som en interesseorganisation med et politisk afgrænset formål.

 

Det løsere organiserede, og mere person- og gruppeorienterede netværk er valgt med baggrund i ønsket om samling af kreative og visionære mennesker omkring fælles geografisk orienteret samfundsudvikling.