kontakt@ByDanmark.net      -      2093 8485

ByDanmark.net © 2012

Forside

Tip en ven

Kontakt os

om ByDanmark.net

BY
NETVÆRK
DANMARK
Home Back

Højklasset forbindelse er:

Eltog 200+ og måske motorvej  

Herning med både Kattegat og Kontinent,

Kattegatforbindelsen er ikke i sig selv en ny national løsning der skaber ”Metropol Danmark”.

 

Forbindelsen er naturligvis en afgørende del af den vigtige højklassede øst-vest-akse der skal skabe integration og synergi mellem de to danske hovedbynetværk ved at forbinde de to internationale korridorer.

 

Af hensyn til skabelse af et stærkt internationalt udviklingsområde i Jylland, er det vigtigt at skabe sammenhæng og udviklingsrum indenfor akserne mellem København og Hamburg

 

Det er derfor vigtigt at Øst-Vest aksen føres videre til det kontinentale knudepunkt Herning til styrkelse af mobiliteten og udnyttelse af potentialerne i hele det kontinentale bynetværk.

 

 

 

 

Hovedstrukturen i Bynetværk Danmark skal have både højklasset  kontinentalakse, østskandinavisk akse og dansk øst-vest akse (over/under Kattegat).

© Arketypen 2012

Kontakt.
Aalborg
Herning
Kolding
Flensborg
Hamborg

Download

Detailskitse for Kontinentalforbindelsen

(og sammenhængen med Bynetværk Danmark)

Infrastruktur tog_motorvej-Vol2_locked.pdf
Viborg
Hobro
Billund
TOG
MOTORVEJ

Østjylland i Kontinentalt centrum

Ved at skabe en ny international akse gennem Kolding, Billund. Herning, Viborg, Hobro og Aalborg (samt Esbjerg der kun delvist indgår i kontinentalforbindelsen), styrkes hele den kontinentale del af det danske bynetværk.

 

Kontinentalaksen vil styrke hele den kontinentale del af landet og give Århus og Østjylland store muligheder for samlet udviklingssynergi med de øvrige områders byer.

 

Østjylland fra Hobro/Randers til Kolding sikres derved en optimal udviklingsplacering mellem et stærkt Vestjylland og et innovativt Skåne samt mellem et Norddanmark med vigtige arktiske forbindelser og hele det centraleuropæiske område via Hamborg.

DK Nordicae Europe Bystruktur Infrastruktur Foredrag Kontakt Deltag

Kontinental - forbindelsen

Parrallel midtjysk Jernbane og Motorvej

Motorvejsudbygning ad Hærvejen i Jylland er et oplandregionalt- eller provinsielt svar på en international netværksambition.

 

Med bynetværk Danmark er det ambitionen at både det kontinentale bynetværk og Oresundsnetværket bygger på internationale højklasser for infrastruktur. Derfor skal korridoren planlægges og etableres med både vej og elektrificeret bane 200+, ligesom det er centralt at forbinde de større urbane områder, herunder Herning, Viborg og Aalborg.

 

Billund Lufthavns afgørende betydning som international connect giver anledning til at forbinde denne med både tog og vej, for at skabe en højklasset hub-funktion mellem trafikarterne.

 

El er en forudsætning for hurtige tog, såvel som for gennemkørende tog over den tyske grænse. Banen er idag elektrificeret syd for Kolding/ Lunderskov.

 

 

 

 

De øvrige

 

 

 

 

VedParrallel Jernbane og Motorvej at skabe en ny international akse gennem

Eksisterende 
provinsfokus
Kontinentalakse
Og Øst-Vest-akse

Biltog Kattegat - Gods og Miljø

Visionen om Kattegatforbindelsen bliver solgt politisk på, at der kører moderne og miljørigtige hurtigtog (1 time Århus-KBH) - og også på at broen kan betale sig rimelig godt hjem. Men der tales ikke så meget om at økonomien skyldes forventninger til biltrafikken.  Det projekt bør også udfordres i mulighederne for biltog som under den britiske kanal.

 

Kontinentalforbindelsen er ny,  fordi den vil forbinde det kontinentale bynetværk med centraleuropa. Den vil styrke det kontinentale bynetværk væsentligt og dermed  Århus og Østjyllands muligheder for at være et internationalt udviklingsområde.

 

Og så vil forbindelsens banedel udover sin rejsekvalitet sikre såvel  gode gods-som persontransport muligheder  i en fremtid hvor oliepris og miljøkrav til transporten bliver afgørende parametre for den samlede mobilitet - herunder især lastbiler, biler og fly.

 

 

 

 

Mød Danmarksvisionen

Kontakt
Kontakt
Deltag
Foredrag.